Y Diweddaraf


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf

 Wythnos Gyrfaoedd

Wythnos Gyrfaoedd Blwyddyn 6

 Disgyblion yn ymarfer Cymraeg

Disgyblion yn ymarfer patrymau brawddegol Cymraeg

 Dydd Gwyl Dewi

Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gydag urddas yn Ysgol Caergeiliog

 Brecwast Ffermdy Undeb Amaethwyr Cymru

Mwynhau brecwast ysblennydd.

 Yr Esgob William Morgan

Roedd yn bleser gwahodd Llion Williams

 Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

 Addurno Pwmpeni

Addurno Pwmpeni

 Blwyddyn 6 – Gwersi Coginio

Blwyddyn 6 – Gwersi Coginio

logo ysgol caergeiliog  Gwthio Noddedig.

Brysur iawn yr wythnos diwethaf yn codi arian

 Bore Coffi Macmillan

Codi arian tuag at elusen Macmillan

 Diwrnod Roald Dahl

Bu disgyblion Ysgol Caergeiliog yn dathlu Diwrnod Roald Dahl ar Fedi 13eg

 Twrnamaint Albert Owen

Twrnamaint Pêl droed

 Noson o Adloniant

Gorffennaf 10fed, 2023

 Gwasanaeth Gwobrwyo

Gorffennaf 7fed, 2023

 Prom Blwyddyn 6

Gorffennaf 7fed, 2023

Logo Ysgol Caergeiliog  Ffair Haf!

Fideo Ffair Haf!

 Mabolgampau

Cynhaliwyd tri diwrnod gwych o gystadlaethau Mabolgampau

 Parti Stryd

Roedd dydd Gwener Mai 5ed yn ddiwrnod o ddathliadau gwych wrth i holl ddisgyblion

 Arddangosfa Pasg 2023

fideo'r gystadleuaeth