Y Diweddaraf


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf

 Diwrnod Roald Dahl

Bu disgyblion Ysgol Caergeiliog yn dathlu Diwrnod Roald Dahl ar Fedi 13eg

 Twrnamaint Albert Owen

Twrnamaint Pêl droed

 Noson o Adloniant

Gorffennaf 10fed, 2023

 Gwasanaeth Gwobrwyo

Gorffennaf 7fed, 2023

 Prom Blwyddyn 6

Gorffennaf 7fed, 2023

Logo Ysgol Caergeiliog  Ffair Haf!

Fideo Ffair Haf!

 Mabolgampau

Cynhaliwyd tri diwrnod gwych o gystadlaethau Mabolgampau

 Parti Stryd

Roedd dydd Gwener Mai 5ed yn ddiwrnod o ddathliadau gwych wrth i holl ddisgyblion

 Arddangosfa Pasg 2023

fideo'r gystadleuaeth