Staff


Yr ydych yma: Yr Ysgol > Staff

Staff Rheolaeth

Cyfarwyddwr Gweithredol Mr Richard Williams

Dirprwy Bennaeth Dros Dro Mr Simon Browne

Rheolwraig  Miss Karina Jones

Rheolwraig Gweithrediadau Mrs Margaret Roberts

Staff Dysgu

Crèche

Melissa Connah

Sam McNamara

Jessica Cook (Grwp Chwarae)

Meithrin

Katie Hughes

Derbyn

Rebecca Roberts

Meleri Hughes

Blwyddyn 1

Carys Edwards

Martin Parry

Blwyddyn 2

Susan Parry

Debra Michael

 

 

 

Blwyddyn 3:

Lindsea Roberts

Iolo Jones

Blwyddyn 4:

Lisa Ellis-Roberts

Elizabeth Owens

Blwyddyn 5:

Kirstin Jones

Nicola Jones

Blwyddyn 6:

Simon Browne

Karina Jones

Staff Dysgu Ategol

Georgia Barton, Cherylyn Paddison, Nia Owen, Sarah Williams, Samantha Griffiths, Lowri Owen, Aimee Spiller, Amber Jones-Williams, Rebecca Roberts, Georgia Sutton, Lianne Taylor-Hayhurst, Megan Round, Aysha Tas, May Canvin, Jasmine Roberts

Staff Arall

Tîm Gweinyddol

Lynne Chandler, Vicky Jenkinson, Lisa Owen, Katy Preston

Y Bwrdd Llywodraethol

Cadeirydd: J Bromage

Is gadeirydd: R Brown

Llywodraethwyr: S Browne, M Roberts, A White, A Davey, A Darroch, K O’Callaghan, D Bromage,

L Roberts, C Edwards, L Owen, A Dixon

Gofalwyr: David Lawrence Jones

Clwb Brecwast a Clwb Wedi Ysgol

Person Cofrestredig: Carys Edwards

Staff y Gegin: Geraldine Jones, Linda Green, Sarah Roberts, Sharon Bibby

Glanhawyr: Lianne Taylor -Hayhurst, Karen Blumell, Kirsty Mayall, Nathan Mayall, Stacey Fisher