Staff


Yr ydych yma: Yr Ysgol > Staff

Staff Rheolaeth

Cyfarwyddwr Gweithredol a Phennaeth  Mr Richard Williams

Dirprwy Bennaeth  Mr Simon Browne 

Rheolwraig  Miss Karina Jones

Rheolwraig Gweithrediadau Mrs Margaret Roberts

Rheolwraig Weinyddol  Mrs Lynne Chandler

Swyddog Lles  Miss Elizabeth Owens

Staff Dysgu

Crèche

Melissa Connah

Sam McNamara

Cherylanne Paddison

 

Meithrin a Grwp Chwarae

Rachel Ode

Jessica Cook

Sarah Williams

Rebecca Roberts

Marie Stoker

 

Derbyn

Lindsea Roberts

Samantha Griffiths

Gwenllian Frazer

 

Blwyddyn 1

Carys Edwards

Sophie Todd

 

 

Blwyddyn 2

Susan Parry

Debra Michael

 

Blwyddyn 3:

Iolo Jones

Martin Parry

 

Blwyddyn 4:

Lisa Ellis-Roberts

Elizabeth Owens

 

Blwyddyn 5:

Kirstin Jones

Nicola Jones

 

Blwyddyn 6:

Simon Browne

Karina Jones

Staff Dysgu Ategol

Lowri Owen, Lianne Taylor-Hayhurst,Sarah Rossington, Courtney Roberts, Shannon Cottington

 

Staff Arall

Ysgrifenyddes Ysgol  Mrs Nia Owen

Gofalwyr: David Lawrence Jones

Y Bwrdd Llywodraethol

Cadeirydd: R Brown

Is gadeirydd: A White

Llywodraethwyr: M Roberts, R Williams, A Davey, D Bromage, L Roberts, C Edwards, A Dixon, M Stoker, L Roberts, J Priest, K McCarter, J Clary, L Safhill-Jones,D Dawson,  S Browne (Ex officio)

Clwb Brecwast a Clwb Wedi Ysgol

Person Cofrestredig: Carys Edwards

Staff y Gegin: Geraldine Jones, Linda Green, Siobhan Foley, Sarah Randall

Glanhawyr: Lianne Taylor -Hayhurst, Karen Blumell, Callum Gillham, Nathan Mayall