Arddangosfa Pasg 2023


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Arddangosfa Pasg 2023

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu’n brysur yn addurno hetiau a chapiau a chreu arddangosfeydd  ar gyfer y gystadleuaeth ‘Arddangosfa  Pasg 2023’.

Roedd y casgliad yn enfawr a’r gwaith mor greadigol a diddorol. Gofynnwyd i Mrs Virginia Crosbie AS feirniadu’r gwaith a chyflwynwyd  gwobrau a thystysgrifau i’r enillwyr.

Roedd y disgyblion wedi mwynhau’r sialens a diolchwyd iddynt am eu gwaith ardderchog gan Mrs Crosbie.