Llywodraethwyr


Yr ydych yma: Yr Ysgol > Llywodraethwyr

Categori/Category

Partneriaeth a Chadeirydd 
Partneriaeth  ac Is-Gadeirydd
Partneriaeth  
Partneriaeth  
Athro 
Staff  
Rhiant 
Rhiant
Rhiant 
Rhiant 
Rhiant 
Rhiant 
Cymunedol
ALl
ALl
 

Enw

Mrs. R Brown
Mrs. A.White
Sedd Wag
Sedd Wag
Mrs. M. Roberts
Ms. M. Stoker
Mrs. L Roberts
Miss. L  Roberts
Mr. J  Priest
Mrs. L Safhill-jones
Mrs. D Dawson
Mr. J Clary
Mrs. K. McCarter
Mrs C. Edwards
Miss. D. Bromage
 

Athro yn yr Ysgol

Na
Na


Ydw
Na
Ydw
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Ydw
Na

Diwedd Term

Mehefin 2024
Mehefin 2024


Medi 2022
Mehefin.2025
Chwefror 2022
Gorffennaf 2025
Mai 2026
Mai 2026
Mai 2026
Mehefin 2025
Mai 2025
Mehefin 2025.
Mai 2026
Medi. 2024


Pennaeth ( Ex officio ) Mr. R Williams

Cyfanswm - 15                

 

Adroddiadau Blynyddol

Dogfennau

Cyfrifoldebau Llywodraethwyr