Llywodraethwyr


Yr ydych yma: Yr Ysgol > Llywodraethwyr

Categori/Category

Partneriaeth a Chadeirydd 
Partneriaeth  ac Is-Gadeirydd
Partneriaeth  
Partneriaeth  
Athro 
Staff  
Rhiant 
Rhiant
Rhiant 
Rhiant 
Rhiant 
Rhiant 
Cymunedol
ALl
ALl
 

Enw

Mrs. R Brown
Mrs. A.White
I'w penodi
Mrs A Davey
Mrs. M. Roberts
Ms. M. Stoker
Sedd Wag
Miss. L  Roberts
Mr. J  Priest
Mrs. L Safhill-jones
Mrs. D Dawson
Mr. J Clary
Mrs. K. McCarter
Mrs C. Edwards
Miss. D. Bromage
 

Athro yn yr Ysgol

Na
Na

Na
Ydw
Na

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Ydw
Na

Diwedd Term

Mehefin 2024
Mehefin 2024

Gorffennaf 2026
Gorffennaf 2024
Mehefin 2025

Gorffennaf 2025
Gorffennaf 2025
Mai 2026
Mai 2026
Mai 2025
Mehefin 2025
Mai 2026
Medi 2024


Pennaeth ( Ex officio ) Mr. R Williams

Cyfanswm - 15                

 

Adroddiadau Blynyddol

Dogfennau

Cyfrifoldebau Llywodraethwyr