Diwrnod y Llyfr 2023


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Diwrnod y Llyfr 2023

Dathlwyd ein cariad at lyfrau a darllen ar Ddiwrnod y Llyfr 2023 trwy inni wisgo fel cymeriad o’n hoff lyfr. Roedd yn ddiwrnod prysur, llawn hwyl gyda chystadlaethau amrywiol a gweithgareddau llenyddol wedi  eu trefnu.