Gwasanaeth Gwobrwyo


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Gwasanaeth Gwobrwyo

Cynhaliwyd diwrnod o ddathlu yn Ysgol Sefydledig Caergeiliog Ddydd Gwener Gorffennaf 7fed. Cafodd ymdrech a llwyddiant disgyblion Blwyddyn 6, ar gyrraedd diwedd eu haddysg gynradd, ei gydnabod  a chawsant eu  hanrhegu â thystysgrif ac anrheg yn y Gwasanaeth Gwobrwyo.