Trin data ym Mlwyddyn 6


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Trin data ym Mlwyddyn 6

Mae’r disgyblion yn egluro sut maent yn casglu ac yn cynrychioli data mewn gwahanol ffurfiau. Gwneir y gwaith hwn fel rhan o'r sgiliau trawsgwricwlaidd a gyflwynwyd yn ystod eu gweithgareddau prosiect.