Datganiad o Weledigaeth yr ysgol


Yr ydych yma: Dogfennaeth > Datganiad o Weledigaeth yr ysgol

Cynnal tîm o athrawon effeithiol a brwdfrydig sydd wastad yn hyrwyddo addysg y disgyblion sydd yn cael eu hymddiried i ofal yr ysgol ac sydd yn gyson yn adlewyrchu ymrwymiad yr ysgol i ddarparu'r disgyblion ar gyfer Dinasyddiaeth Byd- eang yn yr unfed ganrif ar hugain ac i

‘Ansawdd a Rhagoriaeth mewn Addysg.’