Prom Blwyddyn 6


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Prom Blwyddyn 6

Cynhaliwyd Prom Blwyddyn 6  Ddydd Gwener Gorffennaf 7fed. Cyrhaeddodd y disgyblion ifanc, mewn sawl gwahanol fath o gludiant, gan  edrych yn smart a soffistigedig iawn. Cafwyd gwledd ddathlu, areithiau, tynnu lluniau, gemau a disgo. Mwynhaodd pawb y dathliadau yn fawr iawn.