Y Feithrinfa


Yr ydych yma: Dosbarthiadau > Y Feithrinfa

Cefnogir athrawes gymwysedig Y Feithrinfa gan Gymorthyddion Cyfnod Sylfaen cymwysedig.

Gall disgyblion fynychu’r Feithrinfa am hanner diwrnod neu am ddiwrnod cyfan 9:00 – 3:30 yr hwyr.

Mae pob sesiwn yn y Feithrinfa yn 2.5 awr o hyd.

Sesiwn foreol: 9:00-11:30 y bore

Sesiwn y prynhawn: 1:00-3:30 y prynhawn

Mae croeso i ddisgyblion ddod a byrbryd iach gyda hwy i’r ysgol i’w fwyta yn ystod yr egwyl.

Gall ddisgyblion aros yn yr ysgol i gael Cinio Ysgol neu ddod a bocs bwyd o adref gyda hwy. Mae’r disgyblion yn cael eu goruchwylio yn ystod yr egwyl ac yn ogystal â’r awr ginio.

Gall ddisgyblion Y Feithrinfa fynychu’r Clwb Brecwast (7:30- 8:30 y bore). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’r Feithrinfa.

Gall disgyblion Y Feithrinfa fynychu’r Clwb Wedi ysgol (3:30-6:00 yr hwyr). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’r Clwb Wedi Ysgol.

  1. Disgwylir i ddisgyblion Y Feithrinfa wisgo Gwisg Ysgol.
  2. Gweler y daflen COSTAU sy’n dilyn am amlinelliad o gost Gwisg Ysgol, Cinio Ysgol a sesiynau’r Blynyddoedd Cynnar.
  3. Bydd rhaid talu am bob sesiwn a gadwer – hyd yn oed os nad yw’r disgybl yn bresennol.
  4. Cynigir llefrith/dwr i’r disgyblion amser egwyl. Mae croeso ichwi roi ffrwyth neu fyrbryd iach i’ch plentyn i’w fwyta yn ystod yr egwyl. Os oes gan unrhyw blentyn anghenion dietegol penodol, yna bydd disgwyl ichwi fod wedi trafod y rhain ymlaen llaw gydag Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar.
  5. Bydd 1 wers Addysg Gorfforol yr wythnos.

Y wisg Addysg Gorfforol yw:

  • Siorts du plaen (ar gael mewn siopau lleol)
  • Crys T melyn yr Ysgol – (gallwch ei brynu yn yr Ysgol)
  • Esgidiau Ymarfer plaen gyda ‘felcro’ i’w cau.