Parti Stryd


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Parti Stryd

Roedd dydd Gwener Mai 5ed yn ddiwrnod o ddathliadau gwych wrth i holl ddisgyblion, staff a gwesteion yr Ysgol fwynhau cinio ar ffurf ‘Parti Stryd’. Dathlwyd coroni Brenin Siarl III mewn steil !

Cyflwynodd Mrs Virginia Crosbie AS fedalau coffaol i'r disgyblion a fydd, yn ddiamau, yn cael eu trysori.