Taith Addysgol Blwyddyn 4 i Gastell Biwmares.


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Taith Addysgol Blwyddyn 4 i Gastell Biwmares.

Fel rhan o’u gwaith topig, ‘Pam fod cymaint o gestyll yng Nghymru?’ ymwelodd blwyddyn 4 â Chastell Biwmares. Bu yr ymweliad yn hynod fuddiol. Dysgodd y disgyblion lawer a chael mwynhau’r campwaith adeileddol a adeiladwyd gan  Brenin Edward 1af ar y ‘beau mareys’ sef  ‘cors hardd’ ger y Fenai.