Dydd Gwyl Dewi Sant 2023


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Dydd Gwyl Dewi Sant 2023

Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy fawl a chân! Cynhaliwyd gwasanaeth i ddiolch am fywyd a gwaith Dewi Sant ac yna cafwyd cyngerdd hwyliog ble roedd y disgyblion, wedi eu gwisgo mewn dillad traddodiadol Cymreig, yn canu, adrodd, chwarae offerynnau a dawnsio i gofio ein nawddsant.