Noson o Adloniant


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Noson o Adloniant

Cafodd y rhieni eu gwahodd i ‘Noson o Adloniant’ ar Orffennaf 10fed. Roedd y neuadd yn orlawn a chafwyd cyngerdd ardderchog gyda disgyblion yr ysgol a gwahoddedigion yn difyrru’r gynulleidfa gyda’u canu, adrodd a pherfformiadau offerynnol a cherddorol.