Clybiau All Gwricwlaidd


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Clybiau All Gwricwlaidd

Mae’r ysgol yn cynnig ystod eang o weithgareddau all gwricwlaidd ac yn dymuno cefnogaeth ac anogaeth y rhieni i annog y disgyblion i gymryd rhan yn y gweithgareddau.

Mae’r holl weithgareddau wedi eu dewis i ymestyn diddordebau a brwdfrydedd y disgyblion i ddysgu ac maent hefyd yn weithgareddau a all ddatblygu rhinweddau’r cymeriad a sgiliau arwain.

1: Clybiau Dyddiol Wedi Ysgol  - 3:30-6:00 yr hwyr

Mae’r Clwb yn cynnig –

  • Cyfle i’r disgybl i ymlacio trwy ddarllen, arlunio, gwylio teledu ayyb  neu gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi ei drefnu gan Arweinydd y Clwb.
  • Mae’r disgyblion yn cael ei goruchwylio yn gyson.
  • Cynigir byr bryd i (wedi ei gynnwys yn y pris) i’r disgyblion sydd yn aros ar ôl 4:15 o’r gloch.

2: Clwb Anturiaethwyr ac Amchwilwyr, Dydd Mercher 3:30-5:30.

Mae’r clwb yma yn cynnig  ystod eang o weithgareddau i’r disgyblion. Mae’r daflen weithgareddau yn cael ei newid bob tymor er mwyn cynnig amrywiaeth. Cynigir profiadau  megis drama, cerameg, Celf a Chrefft, Gymnasteg, Athletau, Gemau a Ffotograffiaeth.

Staff  yr Ysgol  fydd yn gyfrifol am y clybiau.

Cynigir byr bryd a diod i aelodau’r clwb ac fe fydd y siop ar agor.

3: Y Clwb Gwaith Cartref, Dydd Iau 3:30-5:30

 

Y Clwb Gwaith Cartref, Dydd Iau 3:30-5:30

Mae’r Clwb Gwaith Cartref yn cynnig cyfle i ddisgyblion gael cwblhau ei Gwaith cartref neu waith Cywaith yn yr Ysgol a gallu cael mynediad i holl adnoddau’r Ysgol i’w cynorthwyo hy llyfrgell, cyfrifiaduron, dyblygwyr.

Bydd aelod o’r staff addysgu yn gyfrifol am y Clwb Gwaith Cartref.

Cynigir byr bryd (wedi ei gynnwys yn y pris) i ddisgyblion  y Clwb Gwaith Cartref.

4: Clwb Ieithoedd Modern

Cymraeg (Clwb Clebran) – Dydd Llun 3:30-4:45

Ffrangeg – Dydd Llun 3:30-4:45

Cynigir byr bryd (wedi ei gynnwys yn y pris) i aelodau’r Clybiau

5.Ysgol Haf – wythnos gyntaf pob Gwyliau Haf

Cynigir i’r aelodau gyfle i fwynhau:

  • Gemau tîm, gwersylla, cyfeiriannu, athletau, golff, Celf a Chrefft a llawer mwy
  • Arweinir y gweithgareddau gan staff yr ysgol
  • Cynigir cinio, te a byrbrydau – wedi eu cynnwys yn y pris

Mae’r Ysgol hefyd yn trefnu –

  • Teithiau addysgiadol
  • Gweithgareddau’r Urdd – Cystadlaethau Eisteddfod a chyngherddau
  • Trip Ysgol Blynyddol – Mehefin neu Orffennaf
  • Gweithgareddau a drefnir gan y Pwyllgor Rhieni