Bore Coffi Macmillan


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Bore Coffi Macmillan

Bore Gwener Medi 29ain cynhaliwyd bore coffi yn yr ysgol er mwyn codi arian tuag at elusen Macmillan.
Daeth nifer fawr o rieni i’r ysgol i gefnogi’r achos a chael adloniant gan y disgyblion wrth fwynhau paned a chacen. Diolch i bawb a gyfrannodd gacennau a hefyd am y rhoddion hael tuag at achos da!