Taith Addysgiadol Blwyddyn 6


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Taith Addysgiadol Blwyddyn 6

Fel rhan o’u hastudiaeth o’r ardal leol ymwelodd Blwyddyn 6 â  Phorthaethwy gan gerdded ar hyd Rhodfa’r Belgiaid  a dysgu am bwysigrwydd y ddwy bont urddasol cyn ymweld ag Eglwys hynafol Sant Tysilio. 

Bu’n ddiwrnod hynod brysur ac addysgiadol.