Wythnos Darganfod Gyrfa


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Wythnos Darganfod Gyrfa

Yn ystod Wythnos Darganfod Gyrfaoedd gwahoddwyd gweithwyr proffesiynol o wahanol yrfaoedd i’r ysgol i annerch disgyblion Blwyddyn 6. Bu cynrychiolwyr o’r Awyrlu, y GIG, Iechyd a Diogelwch, Bancio’r Byd, peirianneg a llawer mwy yn siarad â’r disgyblion a’u cael i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol.

Darganfu’r disgyblion sut y gall y sgiliau a’r wybodaeth a gyflwynir yn eu gwahanol bynciau arwain at lawer o yrfaoedd gwahanol a chyffrous.