Grwp Chwarae


Yr ydych yma: Dosbarthiadau > Grwp Chwarae

Mae cymhareb staff i blentyn o 1:4 yn y Grwp Chwarae. Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen cymwysedig sydd yn gyfrifol am y Grwp Chwarae.

Gall plentyn ymuno â’r Grwp Chwarae y diwrnod ar ôl iddo /iddi ddathlu ei benblwydd/phenblwydd yn 30 mis oed. *Cyn hyn gall eich plentyn fynychu Crèche Blagur Haf o fod yn 6 wythnos oed hyd oed Grwp Chwarae.

Mae pob sesiwn Grwp Chwarae yn 2.5 awr o hyd.

Sesiwn foreol - 9:00 hyd 11:30 y bore.

Sesiwn prynhawn - 1:00 hyd 3:30 y prynhawn

Gall ddisgyblion y Grwp Chwarae fynychu’r Clwb Brecwast (7:30- 8:30 y bore). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’r Grwp Chwarae.

Gall disgyblion y Grwp Chwarae fynychu’r Clwb Wedi Ysgol (3:30-6:00 yr hwyr). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’r Clwb Wedi Ysgol.

  1. Disgwylir i ddisgyblion Y Grwp Chwarae wisgo Gwisg Ysgol - nid yw’r tei yn orfodol.
  2. Gweler y daflen COSTAU sy’n dilyn am amlinelliad o gôst Gwisg Ysgol, Cinio Ysgol a sesiynau’r Blynyddoedd Cynnar.
  3. Bydd rhaid talu am bob sesiwn a gadwer – hyd yn oed os nad yw’r disgybl yn bresennol.
  4. Cynigir llefrith/dwr i’r disgyblion amser egwyl. Mae croeso ichwi roi ffrwyth neu fyrbryd iach i’ch plentyn i’w fwyta yn ystod yr egwyl. Os oes gan unrhyw blentyn anghenion dietegol penodol, yna bydd disgwyl ichwi fod wedi trafod y rhain ymlaen llaw gydag Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar.
  5. Bydd 1 wers Addysg Gorfforol yr wythnos.

Y wisg Addysg Gorfforol yw:

  • Siorts du plaen (ar gael mewn siopau lleol)
  • Crys T melyn yr Ysgol – (gallwch ei brynu yn yr Ysgol)
  • Esgidiau Ymarfer plaen gyda ‘felcro’ i’w cau.