Ffair Haf!


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Y Diweddaraf > Ffair Haf!

Ddydd Sadwrn Gorffennaf 1af cynhaliwyd Ffair Haf blynyddol yr Ysgol. Roedd ystod eang o stondinau diddorol, gemau a chystadlaethau amrywiol wedi eu trefnu ar gyfer y plant a'r oedolion o fewn adeilad yr Ysgol a hefyd ar y caeau. Gweinwyd bwydydd blasus gan y staff arlwyo a chafodd pawb ddiwrnod i’w gofio!