Canlyniadau


Yr ydych yma: Y Diweddaraf > Canlyniadau

Canlyniadau Asesiadau Athro Cyfnod Sylfaen 2020

Iaith, Llafaredd a Chyfathrebu- Deilliant  5+ = 95%

Deilliant 6 = 62%

Datblygiad Mathemategol – Deilliant 5+ = 95%

Deilliant 6 = 78%

Datblygiad Personol a Chymdeithasol- Deilliant 5+ =100%

Deilliant 6 = 84%

Canlyniadau Asesiadau Athro Diwedd Cyfnod Allweddol 2 - 2020

Iaith :- 

Lefel 4+    = 98%

Lefel 5+    =64%

Lefel 6    = 4%.     

Mathemateg / Mathematics :-

Lefel 4+   =   96%. 

Lefel 5+   = 61%.  

Lefel 6 = 18%.  

Gwyddoniaeth :-

Lefel 4+ =100%.  

Lefel 5+   = 61%.   

Lefel 6   =   10%.  

Cymraeg :-

Lefel 3+  =  100%.   

Lefel 4+ =  65%.   

Lefel 5+ = 30%